Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtorter.

Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtorter.

Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtorter.

Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtorter.

Holocen Fastigheter

Förvärvar och förvaltar fastigheter i Sveriges tillväxtorter.

Stadsnyckeln
Holocen Fastigheter

Förvärvar och förvaltar
fastigheter i Sveriges
tillväxtorter.

Stadsnyckeln
Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar
fastigheter i Sveriges
tillväxtorter.

Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar
fastigheter i Sveriges
tillväxtorter.

Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar
fastigheter i Sveriges
tillväxtorter.

Holocen FastigheterStadsnyckeln

Förvärvar och förvaltar
fastigheter i Sveriges
tillväxtorter.

Högbergsgatan 44

Välkommen till Stadsnyckeln!

Stadsnyckeln

Stadsnyckeln är ett privatägt fastighetsbolag som verkar i och kring Sveriges tillväxtorter. Stadsnyckeln är en långsiktig ägare som grundar sin verksamhet på stabilitet, hög kundnöjdhet och hållbarhet. Stadsnyckeln arbetar aktivt för att bolagets fastigheter ska vara så gröna som möjligt, vi vet att våra byggnader påverkar samhället och miljön under hela sin livscykel. Stadsnyckeln ska ligga i framkant och alltid välja byggmaterial som håller över tid och energikällor som är förnyelsebara.

För Stadsnyckeln är det viktigt att ständigt utvecklas. Särskilt fokus lägger vi på att utveckla våra kundrelationer. Vår storlek, personliga engagemang, vårt kunnande och kontaktnät, samt attraktiva lokaler på goda lägen ska göra oss till hyresgästens givna förstahandsval.

 

Läs mer om Stadsnyckeln »

Press

Läs våra senaste nyheter och pressmeddelanden.

Press »