Nyproduktion av kontors- och lagerlokal i Uppsala

Nu finns möjligheten att förhyra kommande nyproducerad kontors- och lagerlokal längs södra infarten till Uppsala med adress Nöden 21. Ni har själv möjlighet att påverka slutlig utformning. I fas 1.0 byggs cirka 300 kvm BYA och i fas 2.0 ytterligare cirka 300 kvm BYA. Möjlighet till entresolplan finns, takfot placerad cirka 7,3 m i höjdled.

Vid förfrågningar ring 0733 49 66 19.