Om oss

Vår affärsidé

Att långsiktigt äga, aktivt förvalta och utveckla kommersiella fastigheter eller samhällsfastigheter i tillväxt­regioner i Sverige och leverera en god riskjusterad totalavkastning.

Våra kunder

Bland våra kunder finns en bredd av verksamheter och branscher representerade. Allt ifrån den mindre lokala bilverkstaden till den större arkitektfirman. Oavsett verksamhetens storlek eller inriktning strävar vi alltid efter att skapa ett attraktivt kunderbjudande.

Hållbarhet

Vi vet att våra byggnader påverkar samhället och miljön under hela sin livscykel. Från planering, ända fram till förvaltning och slutligen rivning. Stadsnyckelns ambition är att, så långt det är möjligt, fatta sunda beslut som tar hänsyn till miljön. Vårt mål är att erbjuda våra kunder attraktiva lokaler som minimerar påverkan på vår miljö, vi vill helt enkelt vara det gröna lokal alternativet. Vissa av våra fastigheter uppfördes i en tid då energieffektivitet och hushållning av ändliga resurser inte var högst upp på agendan. För de fastigheterna ser vi alltid till att de energikällor som nyttjas är förnyelsebara och vi minimerar energiförbrukningen genom att implementera modern styr och regler teknik. Stadsnyckeln ska ligga i framkant när det gäller materialval vid nyproduktion och ombyggnation med målet att minimerar klimatavtrycket både under produktion, men också under förvaltningsfasen.

  • Stadsnyckelns fastigheter är alltid hela och rena.
  • Stadsnyckelns inköpta energi kommer ifrån förnyelsebara energikällor.
  • Stadsnyckeln har som ambition att varje enskild fastighet ska producera sin egen energi.
  • Stadsnyckeln har som ambition att vid nyproduktion uppfylla kraven enligt Miljöbyggnad Silver.

Ägare

Stadsnyckeln ägs av fastighetsinvestmentbolaget Manacor Group AB. För mer information om Stadsnyckelns ägare besök manacor.se.