Anrik kontorsfastighet belägen på Södermalm i Stockholm. Fastigheten har genomgripande renoverats och skräddarsytts för nuvarande hyresgästs verksamhet.

Related Projects