Press

  • Stadsnyckeln hyr ut och bygger nytt åt Ramirent

    Stadsnyckeln hyr ut och bygger nytt åt Ramirent

    Stadsnyckeln har hyrt ut och uppför en ny anläggning i Uppsala för Ramirent. Fastigheten är belägen intill E4 i området i Östra Fyrislund, Uppsala. På fastigheten uppförs två byggnader om totalt 2 000 kvadratmeter åt Ramirent och 5 000 kvadratmeter uppställningsyta. Byggnaden kommer utgöra Ramirents nya enhet i Uppsala syd för bland annat uthyrning och…

    Läs mer


Stadsnyckeln renodlar sitt fastighetsbestånd

2023-01-09

Stadsnyckeln renodlar sitt fastighetsbestånd genom avyttring av bolagets lagerfastigheter till fastighetsbolaget Företagsparken. Transansaktionsvolymen uppgår till 175 mkr och omfattar drygt 13 000 kvm uthyrbar area. Fastigheterna är belägna i Uppsala, Halmstad, Helsingborg, Landskrona, Lund och Lomma. Stadsnyckeln blir som del i affären delägare i Företagsparken. Stadsnyckeln kommer att öka sitt engagemang i bolagets direktägda innerstadsfastigheter och kommande förädlingsprojekt. Stadsnyckeln äger efter avyttringen fastigheter i Stockholm, Uppsala och Halmstad.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Lund

2021-06-01

Stadsnyckeln har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Årdret 7 i Lunds kommun. Fastigheten är fullt uthyrd till stabila kommersiella hyresgäster verksamma i fordonsbranschen. Förvärvet blir Stadsnyckelns andra i Skåne.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Helsingborg

2021-01-20

Stadsnyckeln har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Bergakungen 5. Fastigheten är belägen på ett starkt kommunikationsläge med närhet till väg E4 och E6. Fastigheten är fullt uthyrd till kommersiell hyresgäst verksam i färskvarubranschen.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Halmstad

2020-12-19

Stadsnyckeln har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Husan 5 belägen i Halmstads kommun. Fastigheten är fulltuthyrd till kommersiell hyresgäst. Fastigheten erbjuder framtida utvecklingsmöjligheter.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Uppsala

2020-11-25

Stadsnyckeln har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Kungsängen 36:1 belägen i Uppsala kommun. Fastigheten är fullt uthyrd till kommersiell hyresgäst verksam inom fordonsbranschen.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Halmstad

2020-11-01

Stadsnyckeln förvärvar anrik innerstadsfastighet i Halmstad, Drottning Kristina 2, av det kommunalägda fastighetsbolaget Industristaden. Stadsnyckeln har under förvärvsprocessen tecknat nya hyresavtal på merparten av fastighetens kontorsytor. Fastigheten förvärvas vakant.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Halmstad

2020-10-01

Stadsnyckeln förvärvar kommersiell fastighet, Halmstad 3:141, belägen i Flygstaden i Halmstads kommun. Fastigheten är fullt uthyrd till flertalet kommersiella hyresgäster.


Stadsnyckeln förvärvar råmark i Norrtälje

2020-08-05

Stadsnyckeln har tecknat avtal om förvärv av råmark i Norrtälje kommun. Fastigheterna väntas efter detaljplaneändring ge möjlighet till uppförande av cirka 150 radhus jämte samhällsservice som exempelvis förskola.


Stadsnyckeln förvärvar fastighet i Uppsala

2020-03-01

Stadsnyckeln har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Hovstallängen 1:2 i Uppsala kommun. Fastigheten är strategiskt belägen längs södra infartsleden och på lång sikt bedöms fastigheten generera betydande utvecklingsmöjligheter.