Våra fastigheter

Fyrislund 12:3 Anna Fabrisgatan 19, Uppsala

Fastigheten är under uppförande och är belägen intill E4 i området i Östra Fyrislund, Uppsala. På fastigheten uppförs två byggnader om totalt 2 000 kvadratmeter och 5 000 kvadratmeter uppställningsyta. 

Byggnaderna uppförs enligt med reglerna för och certifieras i enligt med BREEAM-SE. Anläggningen bedöms stå klar till oktober 2024.

Ramirent - Uppsala
Ramirent - Uppsala

Högbergsgatan 44, Stockholm

Fastigheten Nederland mindre 7 är belägen i hjärtat av Södermalm i Stockholm och inhyser attraktiva kontorsytor.

Hammarby Slussväg 11, Stockholm

Fastigheten är belägen vi Eriksdalsbadet på Södermalm i Stockholm. Här har hyresgästen tillgång till moderna kontorsytor med egen parkering och uteplats.

Bankgatan 5, Halmstad

I kvarteret Drottning Kristina angränsandes Lilla torg i centrala Halmstad är fastigheten Drottning Kristina 2 belägen. Fastigheten har anor ifrån 1800-talet, men har de senaste åren renoverats och erbjuder idag moderna kontorsytor.

Snöstorpsvägen 103, Halmstad

Fastigheten Husan 5 ligger belägen längs östra infarten till Halmstads centrum mitt emot Halmstad Arena. Byggnaden innehåller handelsytor.

Fyllingevägen, Nyproduktion, Halmstad

Nybyggnadsprojekt med byggrätt om 3 000 kvm strategiskt belägen längs infartsleden till Halmstad, väg 15. Fastigheten har god access till E6 och ett mycket bra skyltläge. Kontor, lager, produktion samt viss handel är möjligt att etablera i detta läge.

Fyllingevägen Halmstad

Norrtälje, Älmsta

Markområde längs Älmsta i Norrtälje kommun. Projektutvecklings fastighet med visionen att tillskapa cirka 140 boendeenheter och samhällsservice.