Högbergsgatan 44, Stockholm

Fastigheten Nederland mindre 7 är belägen i hjärtat av Södermalm i Stockholm och inhyser attraktiva kontorsytor.

Hammarby Slussväg 11, Stockholm

Fastigheten är belägen vi Eriksdalsbadet på Södermalm i Stockholm. Här har hyresgästen tillgång till moderna kontorsytor med egen parkering och uteplats.

Bankgatan 5, Halmstad

I kvarteret Drottning Kristina angränsandes Lilla torg i centrala Halmstad är fastigheten Drottning Kristina 2 belägen. Fastigheten har anor ifrån 1800-talet, men har de senaste åren renoverats och erbjuder idag moderna kontorsytor.

Skallebackavägen 26, Halmstad

Fastigheten Halmstad 3:141 ligger strategiskt belägen påväg mot handelsområdet Flygstaden strax utanför Halmstad centrum. Byggnaden innehåller fina kontors- och lagerytor.

Snöstorpsvägen 103, Halmstad

Fastigheten Husan 5 ligger belägen längs östra infarten till Halmstads centrum mitt emot Halmstad Arena. Byggnaden innehåller handelsytor.

Krypvidevägen, Nyproduktion, Halmstad

Fastigheten Bäckagård 1:297 ligger attraktivt belägen längs Nya Tylösandsvägen i Halmstads kommun. Nybyggnadsprojekt med en byggrätt om 4 000 kvm för skola, kontor och idrottsändamål.

Fyllingevägen, Nyproduktion, Halmstad

Nybyggnadsprojekt med byggrätt om 3 000 kvm strategiskt belägen längs infartsleden till Halmstad, väg 15. Fastigheten har god access till E6 och ett mycket bra skyltläge. Kontor, lager, produktion samt viss handel är möjligt att etablera i detta läge.

Måndagsgatan 8, Helsingborg

Fastigheten Bergakungen 5 ligger på ett bra kommunikationsläge längs väg 111 i Helsingborgs kommun.

Höstbruksvägen 2, Lund

Fastigheten Årdret 7 ligger på ett strategiskt läge längs infarten till Coop, ICA och Systembolaget i Lund. Byggnaden innehåller moderna verkstadslokaler med tillhörande kontor- och personalytor.

Nöden 21, Uppsala

Fastigheten Hovstallängen ligger på ett strategiskt läge längs södrainfarten till Uppsala. Härifrån kommer man snabbat in till Uppsala likväl som väg E4. Bygganden innehåller moderna kontors- och lagerytor.

Vimpelgatan 8, Uppsala

Fastigheten Kungsängen 36:1 med adress Vimplegatan 8, en parallellgata till Kungsgatan, inhyser verkstadsytor med tillhörande kontor.

Stuverigatan 35, Landskrona

Förvaltningsfastighet i Landskrona med direktaccess till Lundåkra hamnen. Fastigheten innehåller lager- och kontorsytor om drygt 3 000 kvm.

Koppargatan 8, Lomma

Förvaltningsfastighet i Vinningens verksamhetsområde i Lomma, Fastigheten innehåller lager- och kontorsytor.

Norrtälje, Älmsta

Markområde längs Älmsta i Norrtälje kommun. Projektutvecklings fastighet med visionen att tillskapa cirka 140 boendeenheter och samhällsservice.